NAWIGATOR

Dlaczego?

Rola i miejsce cmentarzy

Rys geograficzny

Wojna

Odział Majora Brocha

Polacy a Broch

Stan prawny

Losy cmentarzy

Bibliografia

Galeria

AUTOR


MAIL TO ME

GG: MOJE GG

O MNIE

POLECAM

 www.rajbrot.ovh.org

cmentarzewojskowe.pl

www.dekorcer.ovh.org

 

 

DLACZEGO?

 

Skąd zrodził się pomysł opisania architektury cmentarzy austriackich pozostałych na naszych terytoriach po I wojnie światowej? Powodów było kilka.

        Pierwszy z nich - to miejsce mojego zamieszkania - miejscowość Beskidu Wyspowego - Rajbrot, który w pierwszej dekadzie grudnia 1914 roku był miejscem krwawych walk, jednym z najcięższych obok Limanowej czy Łapanowa. Był jedynym miejscem w operacji Limanowsko - Łapanowskiej w którym wojska cesarsko - królewskie zostały wsparte bitniejszymi oddziałami wojsk niemieckich. Ciężkie walki zniszczyły część wsi i pozostawiły 2 cmentarze - na wzgórzu Mulowiec i w Rakowcu. Zwłaszcza ten drugi - będący często obiektem naszych szkolnych wycieczek, stał się pożywką dla naszych dziecięcych wyobraźni. Obowiązkiem VII klas co roku, było uporządkowanie owych terenów cmentarnych. Wtedy też znalazł się nauczyciel, który przetłumaczył nam napis na cmentarnej tablicy: „Brama śmierci prowadzi wiernych do nieśmiertelności”. Fascynująca też była okoliczność, że na jednym cmentarzu, w sąsiednich grobach leżą dawni, pogodzeni przejściem przez ową bramę wrogowie: Niemcy, Austriacy i Rosjanie.

Źródłem innych wiadomości były: kronika szkolna i monografia Rajbrotu opracowana przez ś.p. Marię Wieciech - długoletnią kierowniczkę szkoły. Było to już w klasie VIII - łącznie z nowymi już dla nas tematami o Legionach Polskich czy Piłsudskim - przedstawianym w końcu w miarę pozytywnym świetle, podobno po raz pierwszy w tej  szkole. Biegła opowieść o pobycie legionistów w grudniu 1914 i styczniu 1915 roku - samego późniejszego Marszałka i gromady jego najwierniejszych - pierwszego dowódcy kawalerii polskiej - Władysława Beliny-Prażmowskiego, Stanisława Grzmot-Skotnickiego - późniejszego dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii, poległego we wrześniu 1939 roku; Gustawa Orlicza-Dreszera, czy wreszcie „Wernyhory z Rajbrotu” - legendarnego kawalerzysty i poety Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

        Innym motywem, niejako rodzinnym - był udział mojego pradziadka Jana Trylińskiego w budowie cmentarza właśnie w Rajbrocie, na Rakowcu. Dowiedziałem się o tym z opowieści jego córki a mojej babci - łączniczki pomiędzy owymi a współczesnymi czasami. Moje wędrówki - wyprawy czy podróże po Beskidzie Niskim i Wyspowym - to dalsze poznawanie owych cmentarzy, których ogromna ilość nie tylko w najbliższej okolicy, ale i dalej - m.in. obok Gorlic, Krynicy czy też Krempnej zastanawiała. Owa ogromna liczba - to nic innego tylko ślady ogromnych zmagań wojennych. Dlaczego podjęto tak kolosalny wysiłek - organizacyjny i finansowy ? Później znalazłem odpowiedź - prawdopodobnie ze względów propagandowych. Cmentarze owe miały być szczególnym pomnikiem zwycięstwa, jednocześnie zaś miały być wyrazem czci i wdzięczności dla poległych bohaterów.

        „Historia - magistra vitae”. Stąd tez powstaje nakaz pamięci o wojennych kataklizmach, tragicznych losach narodów i dramatach ludzi, którzy polegli na polach bitewnych - nie tylko Polaków walczących przecież poprzez drogi historii po obydwu stronach i często przeciw sobie, ale i owych Niemców, Austriaków, Węgrów, Czechów, Słowaków, Ukraińców, Łemków czy Rosjan i Azjatów spoczywających w Galicji. Można tu przytoczyć (w dowolnym tłumaczeniu) napis autorstwa Hansa Hauptmanna z cmentarnej tablicy na górze Pustki w Łużnej:

„Za życia skłóceni, śmiercią pogodzeni

razem złożyli tu kości,

gdyż nie to ważne kim byli,

co dotychczas znaczyli

lecz to, że dochowali wierności”.

Można jeszcze tylko pomedytować nad złośliwością Historii, która z ówczesnych zwycięzców zrobiła pokonanych, a z cmentarzy, które miały być pomnikami zwycięstwa, zrobiła symbole nieistniejących potęg, nieistniejących już armii.

        Ale cmentarze trwają, będąc jednocześnie pomnikami dawno minionej, innej, bardziej chyba kulturalnej epoki - w jednym grobie bowiem leżą generał i prosty gefreiter, oficerowie i zwykli szeregowcy.