NAWIGATOR

Dlaczego?

Rola i miejsce cmentarzy

Rys geograficzny

Wojna

Odział Majora Brocha

Polacy a Broch

Stan prawny

Losy cmentarzy

Galeria

AUTOR


MAIL TO ME

GG: MOJE GG

O MNIE

POLECAM

 www.rajbrot.ovh.org

www.dekorcer.ovh.org

 

 

RYS GEOGRAFICZNY

 Austrackie cmantarze wojenne w Zachodniej Galicji powstały na terenie okręgu korpusu, obszaru podległego C.K. Komendaturze Wojskowej w Krakowie. Okręg ten obejmował mały fragment Moraw, Śląsk Cieszyński oraz ziemie leżące na zachód od lini Szczucin - Pilzno - Moderówka - Ożenna. Na północy zgodny był z przebiegiem granicy państwowej pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją, w przeważa-jącej części zgodnej z linią biegu Wisły, na południu - jego tereny zamykała wewnętrzna granica państwa pomiędzy Galicją a Królestwem Węgier.

Okręgi cmentarne nie objęły jednak całego tego obszaru, a jedynie tereny, na których bądź to toczono boje, bądź to znajdowały się przyfrontowe szpitale. Były to obszary C.K. starostw: Jasło, Gorlice, Pilzno, Tarnów, Brzesko, Dąbrowa (obecnie Dąbrowa Tarnowska), Bochnia, Nowy Sącz (Neu - Sandez), Limanowa, Myślenice, Nowy Targ (Neumarkt), Grybów i Wieliczka. Wschodnia i południowa granica tych obszarów była zgodna z granicą okręgu korpusu, północna biegła wzdłuż Wisły, zachodnia - przebiegała wzdłuż linii: Niepołomice - Wieliczka - Myślenice - Rabka - Nowy Targ.[1]

Na północy objęły więc obszar wąskiej Niziny Nadwiślańskiej i część Doliny Dolnej Wisłoki, na zachodzie Pogórze Bocheńskie, następnie Płaskowyż Tarnowski, nieco wyżej położone Pogórza: Wielickie i Wiśnickie, Rożnowskie i wreszcie na wschodzie Ciężkowickie, na zachodzie niewielki fragment Beskidu Makowskiego. Cały obszar Beskidu Wyspowego, niżej położonych Kotliny Sądeckiej i Obniżenia Gorlickiego a także Kotliny Jasielsko - Krośnieńskiej i Pogórza Jasielskiego. Na południu zamknięty został naturalną granicą - Masywem Karpat obejmującym (patrząc z zachodu na wschód): Gorce, Pieniny, Beskid Sądecki i Beskid Niski. Całość okręgu uzupełniają najdalej wysunięte na południe obszary Kotliny Orawsko - Nowotarskiej, Pogórza Spisko - Gubałowskiego i Rowu Podtatrzańskiego.[2] Ogólniej mówiąc, na północy znajdują się równiny i Płaskowyże Kotliny Sandomierskiej, w środkowej części falista, pagórkowata powierzchnia Pogórza Karpackiego, przechodząca na południu w bardziej wyniosłe pasma górskie Beskidów aż po wysokie szczyty Karpat. Wzdłuż północnej granicy obszaru przepływa największa rzeka - Wisła, a cały teren okręgu znajduje się w jej zlewisku. Drugą co do wielkości rzeką na tym terenie jest Dunajec wraz z dopływami: Popradem, Łososiną i Białą, Raba (z dopływającą Stradomką) na zachodzie Uszwica, a na wschodzie Wisłoka z Ropą. Rzeki te płyną przeważnie z południa na północ i dlatego stanowiły naturalne przeszkody w trakcie działań wojennych. Podobnie zresztą jak grzbiety łańcucha Karpat.

Największe skupiska cmentarzy znajdują się w Beskidzie Wyspowym, na Płaskowyżu Tarnowskim, w obniżeniu Gorlickim i w Beskidzie Niskim.


[1] Broch,Hauptmann, op.cit., mapa dołączona do albumu

[2] Jerzy Kondracki; Geografia Polski mezoregiony fizyczno-geograficzne, s. 233-280