NAWIGATOR

Dlaczego?

Rola i miejsce cmentarzy

Rys geograficzny

Wojna

Odział Majora Brocha

Polacy a Broch

Stan prawny

Losy cmentarzy

Galeria

AUTOR


MAIL TO ME

GG: MOJE GG

O MNIE

POLECAM

 www.rajbrot.ovh.org

www.dekorcer.ovh.org

 

 

WOJNA- PRZEBIEG WALK

 Galicja w planach wojennych Austro-Węgier traktowana była jako teren wyjściowy do walk z Rosją, dla dowództwa rosyjskiego natomiast stanowić miała etap wiodący do ataku i okupacji ważniejszych krain przeciwnika. Stała się jednakże miejscem gdzie „bezprzykładna zaciekłość trwających długie miesiące walk pociągnęła za sobą liczne straty w ludziach, zarówno po stronie sprzymierzonych wojsk austro-węgierskich i niemieckich jak też rosyjskich”.[1]

Prestiżowym frontem dla dowództwa C. k. wojsk stał się front serbski, ze względu na okoliczności wybuchu wojny. Okazał się on klinicznym przypadkiem nieudolności przygotowań i prowadzenia walk. Cieszący się poparciem cesarskim, sędziwy jednak, gen. zbrojmistrz (Feldzeugmeister) Oskar Potiorek rozpoczął ślamazarną ofensywę w wyniku której dopiero 2 XII zajął Belgrad by w parę dni później ponieść druzgocącą klęskę i zakończyć frontową służbę.

Nieco lepiej wiodło się wojskom Austro-węgierskim na terenie Królestwa Polskiego na froncie rosyjskim - odniosły zwycięstwa pod Kraśnikiem i Komarowem. Jednakże w Galicji sukcesy odnosili Rosjanie - 3 Armia gen. piechoty Nikołaja Ruzskiego pobiła pod Złoczowem 3 Armię gen. kawaleri Rudolfa von Brudermanna, a grupa gen. piechoty Hermana Kovessa von Kovesshatza została odrzucona przez 8 armię gen. piechoty Aleksandra Brusiłowa.

3 IX Rosjanie zajęli Lwów, a próby odbicia miasta przez zwycięzców spod Komarowa - 4 Armię gen. piechoty Moritza Auffenberga zakończyła się jej porażką, również ponowiona próba - tzw. druga bitwa lwowska - nie przyniosła skutku.

Szef sztabu generalnego, a jednocześnie faktycznie dowodzący (naczelnym dowódcą był marszałek polny arcyksiążę Fryderyk pochodzący z cieszyńskiej linii Habsburgów) gen. Conrad von Hotzendorf dnia 11 IX nakazał przerwanie walk, odwrót wszystkich armii za San i utrzymanie linii tej rzeki. Okazało się to niemożliwe pomimo istnienia tak potężnej twierdzy jak Przemyśl. 20 IX - Rosjanie zajmują Jarosław, a 21 IX 3 Armia Rosyjska rozpoczęła oblężenie Przemyśla. Ciągły atak ich 4, 5 i 9 Armii powoduje odwrót wojsk C. k. zmęczonych ciężkimi walkami i przerzedzonych, o stratach sięgających już około 300 tys. ludzi.

Austriakom udaje się jednak oderwać od nieprzyjaciela i dotrzeć na zachodzie do lini Dunajca, na południu zaś do Karpat i tam przeprowadzić reorganizację sił.

1 Armia austro-węgierska zajęła odcinek frontu nad dolną Nidą i dolnym Dunajcem po Tarnów, 4 Armia od Tarnowa po Gorlice, 3 Armia od Gorlic po granice Słowacji w rejonie Koniecznej. Od tego miejsca front obsadzony przez 2 Armię wyginał się w kierunku wschodnim i przebiegał wzdłuż północnych stoków Karpat w dolinie Dukli, Łupkowa i Cisny do Przełęczy Użockiej.

Ciężkie straty Rosjan poniesione w dotychczasowych walkach spowodowały to, że pościg rozwijał się powoli, a nawet w pierwszym momencie prowadzony był jedynie przez jednostki licznej w tych rejonach kawalerii.

Dowództwo wojsk austro-węgierskich nie chciało pogodzić się z utratą wschodniej Galicji i po uzupełnieniu i zreorganizowaniu jednostek wojskowych podjęły kontrofensywę.

4, 3 i 2 Armie austro-węgierskie w pierwszych dniach października rozpoczęły ofensywę, która odrzuciła armie rosyjskie za San i 9 X dotarły do Przemyśla przerywając pierścień oblegających Rosjan.

Ci, ponosząc ciężkie straty wycofali się na wschód, jednak niedaleko od miasta zajęli mocne pozycje. I jedynie na odsieczy Przemyśla skończyły się sukcesy ofensywy. Zacięta bitwa 11 X stoczona pod Chyrowem nie przyniosła atakującym żadnych rezultatów. Ofensywa musiała zostać wyhamowana - brakło żywności i amunicji, tak, że musiano naruszyć zapasy nagromadzone w Przemyślu, co później odbiło się na losach twierdzy.

Tymczasem atak rosyjski w Królestwie kończy się sukcesem - 9 armia niemiecka i 1 austro-węgierska wycofują się, co komplikuje sytuację wojsk cesarskich i królewskich w Galicji. W dodatku Rosjanie przechodzą linię Sanu przełamując pod Niskiem front 4 armii austro-węgierskiej, i to sprawia że odwrót 2 i 3 armii staje się koniecznością, oraz w konsekwencji doprowadza do drugiego oblężenia Przemyśla. C. k. Sztab generalny wydaje oficjalny komunikat (jakby wyciągnięty żywcem z „Przygód dobrego wojaka Szwejka” J.Haszka): „rozwinęły się gwałtowne walki nad dolnym Sanem, gdzie przeciwnikowi w kilku miejscach pozwoliliśmy przejść na brzeg zachodni, aby móc go zaatakować i pobić”.[2] Tymczasem ów „atak” polega na gwałtownym wycofywaniu się 2 i 3 Armii w góry, a 4 Armii na linię Dunajca w głab Zachodniej Galicji. Tzw. „rosyjski walec parowy” zatrzymał się dopiero na lini Kalin - Częstochowa - Wolbrom - Słomniki - Nowe Brzesko - Nowy Sącz - Grybów - Konieczna - Łuk Karpat.

11 XI Rosjanie byli w posiadaniu 6/7 Galicji i prawie całego Królestwa, co znów skomentował C. k. sztab generalny: „jeżeli Rosjanom na poszczególnych częściach frontu pozostawia się przejściowo zdobyty teren, mimo miejscowej korzystnej sytuacji, to jest to uzasadnione w ogólnej sytuacji”.[3]

Austriacy znów przegrupowali wojska i uzupełniali ich skład. Zarówno ich sytuacja, jak i ich sprzymierzeńców była wyjątkowo ciężka. Załamanie frontu w Galicji i nad Wisłą spowodowało zagrożenie Twierdzy Kraków, w której rozpoczęto już ewakuację ludności. Zdobycie lub nawet obejście tylko Krakowa otwierało Rosjanom drogę na Śląsk i przez Bramę Morawską do Czech. W dodatku 9 Armia Niemiecka przesunęła się na północ, co spowodowało konieczność ochrony Śląska i Krakowa kosztem słabszego obsadzenia terenu pomiędzy Wisłą a Beskidami. 

Stoczona w dniach 16-25 XI bitwa krakowska zatrzymała wprawdzie „rosyjski walec parowy”, ale nie przyniosła zasadniczego rozstrzygnięcia. Co gorsze IX i XI korpus 3 Armii Rosyjskiej gen. Radko Dymitriewa (Bułgara, który wobec zmiany polityki swego kraju przeszedł w 1914 r na służbę cara) uderzyły na XI korpus lwowski gen. zbrojmistrza Stefana Ljubicicia odrzucając go na linię Brzegi - Śledziejowice - Wieliczka - Dobczyce, zagrażając obejściem Krakowa od południa. 28 XI Rosjanie zajmują Dobczyce i Bieżanów, a forty Twierdzy: Rajsko, Kosocice i Borek rozpoczynają ich ostrzał.

Jednocześnie 8 Armia gen Brusiłowa zaatakowała w Karpatach 3 Armię austro-węgierską. Działania przeniosły się w Beskidy . Udział w walkach na wschód od Mszany Dolnej będących przygotowaniem do ofensywy brały oddziały Landststurmu (pospolitego ruszenia) i polskich Legionów pod dowództwem gen. mjra Juliusza Nagy. Jednocześnie do Chabówki przybyły posiłki: 3 dywizje XIV korpusu 4 armii gen. Rotha, i niemiecka 47 DP. gen. dyw. Alfreda von Bessera.

2 XII rozpoczyna się operacja łapanowsko - limanowska. Naprzeciw dziewięćdziesięciu tysiącom wojsk austro - węgierskich staje 120 tysięcy Rosjan. Austriacy dążą do zdobycia drogi Limanowa - Żegocina. 3 XII 11 dywizja kawalerii węgierskiej (honwedów) zdobywa Limanową, a 6 dywizja kawalerii - Żegocinę. Rozpoczęły się ciężkie walki o dolinę Stradomki i Stary Sącz zdobyty 4 XII przez 10 Dywizję Kawalerii Honwedów. Arcyksiąże Józef Ferdynand Habsburg postanawia wbić się we flankę 3 armii rosyjskiej, atakując w kierunku Bochni. Rosjanie poruszają się naturalnymi szlakami komunikacyjnymi - dolinkami rzek, wzdłuż których biegną drogi ze wschodu na zachód. Udany atak na linii drogi Limanowa - Żegocina - Bochnia mógł zablokować postępy Rosjan. Legiony polskie toczą ciężkie boje na odcinku Marcinkowice - Limanowa osłaniając operację przed kontruderzeniem VIII korpusu rosyjskiego. 7 XII niemiecka 47 DP podejmuje atak w kierunku Rajbrotu i Nowego Wiśnicza, toczą się ciężkie boje o Limanową i dolinę Cichawki. Rozpoczyna się kryzys w bitwie, wojska austriackie czekają na rezerwy, wielu oddziałom grozi okrążenie. Trwają ciężkie walki o strategicznie ważne wzgórza - między Sobolowem a Leszczyną, w rejonie Zoni i Woli Nieszkowskiej, wzgórze Paprotna i Kobyła w Rajbrocie, Jastrząbka w Kamionce. O zaciętości tych walk może świadczyć np. to że wzgórze Kobyła przechodziło z rąk do rąk 6 razy. (Do dziś zresztą pozostały liczne ślady - cmentarze wojenne i dość dobrze zachowane liczne linie okopów).

Po otrzymaniu odwodów oddziały austriackie odpierają ataki rosyjskie. Celem austriackim było okrążenie i pobicie Rosjan pomiędzy Rajbrotem i Bochnią. Okazało się to jednak niemożliwe - nadeszły rosyjskie odwody. Następuje sytuacja patowa - obie strony „żonglują” posiłkami próbując nowych ataków, nie przynoszących powodzenia, a jedynie straty.

Decydujące okazują się działania w Karpatach pomiędzy Krzyżówką a przełęczą Użocką - małe, lokalne sukcesy wojsk austro-węgierskich grożą jednak zamknięciem Rosjan w gigantycznym kotle. Pada rozkaz o odwocie 3 armii rosyjskiej.

Grupa legionowa uderzyła przez Kamienicę na Łącko nad Dunajcem, główne siły wojsk cesarsko-królewskich uderzają na północny wschód, uniemożliwiając Rosjanom utrzymanie Bochni, Brzeska i strategicznej linii kolejowej. Odwrót wojsk rosyjskich na linię Dunajca i Białej, spowodował analogiczne wycofanie się innych carskich oddziałów na północ od Wisły - na linię Bzury, Rawki i Nidy. Na południu zaś front przebiegał dolinami Ropy, Sękówki i stokami grzbietu Karpat.

Bitwa skończyła się sukcesem i istotnym zwycięstwem wojsk austro-węgierskich wspartych 47 niemiecką DP, osiągniętym przy przewadze liczebnej przeciwnika, w górskich, sprzyjających obronie warunkach, w zimowej aurze. Pojmano 30 tys. jeńców, przesunięto się o około 50 km na wschód.

Dowództwo austriackie pragnęło wykorzystać zwycięstwo pod Limanową dla odzyskania Galicji. Dlatego też 3 armia carsko-królewska ruszyły z lini położonej już po słowackiej stronie Karpat na północ. Rosjanie wycofali się, tracąc m.in. Krosno, jednak uniemożliwili przeciwnatarciem odbicie czy choćby odciążenie twierdzy Przemyśl. Po ciężkich bojach 3 armia austro-węgierska wycofała się w góry. Również na skrzydle 3 i 4 armii cesarsko - królewskiej, po dotarciu do Tarnowa doszło do zaciętych walk i Rosjanom udało się odrzucić natarcie austriackie oraz rozbić w rejonie Łowczówka i Pleśnej grupę gen. Schmitta. Jedynie I Brygada Legionów Polskich (świeżo przeorganizowana) w ciężkich kilkudniowych walkach pod Łowczówkiem pomimo straty blisko 500 ludzi (w tym ok. 120 zabitych) zdołała utrzymać swoje pozycje.

Również w Karpatach Wschodnich toczyły się ciężkie boje. Ofensywa rosyjska mająca na celu wtargnięcie do Węgier utknęła w Karpatach. W walkach toczonych na Huculszczyźnie wybitny udział wzięła II Brygada Legionów.

Rok 1914 nie przyniósł więc rozstrzygnięć, jedynie ogromne straty dla obydwu stron. Wojska austro-węgierskie straciły ponad 994 tysiące oficerów i żołnierzy, a straty rosyjskie (łączne od początku wojny) to aż 1,5 mln. ludzi. Ponadto armia rosyjska zaczęła odczuwać brak amunicji i uzbrojenia a także nawet karabinów.

Po kolejnych reorganizacjach na początku 1915 roku na froncie galicyjsko-karpackim zebrano 39 dywizji państw centralnych, liczących bez załóg twierdz Kraków i Przemyśl 573 tysiące ludzi, przeciwko 31 dywizjom rosyjskim w sile ok. 610 tysięcy żołnierzy. 

23. stycznia podczas silnych mrozów rozpoczęła się w Karpatach ofensywa państw centralnych, na którą Rosjanie odpowiedzieli natychmiast kontrofensywą, co spowodowało bardzo ciężkie walki na Przełączy Dukielskiej, które nie przyniosły nic żadnej ze stron, poza oczywistymi ciężkimi stratami. Jednak katastrofalna sytuacja oblężonego Przemyśla, wciąż pogarszająca się, stanowiła konieczność podjęcia kolejnej ofensywy w celu oswobodzenia twierdzy i jej ogromnej 120-tysięcznej załogi.

Uporczywy atak 2 i 3 armii austriackich podjęty w marcu utknął znów w górach wśród śniegów i zawiei. Ofensywa odciążająca Przemyśl nie powiodła się, próby przedarcia się z twierdzy zawiodły i jej dowódca gen. Kusmanek skapitulował 22 marca 1915 r.

Zwolniona rosyjska armia oblężnicza pozwoliła podjąć dowództwu rosyjskiemu nową ofensywę, przerwaną dopiero w wyniku tzw. bitwy wielkanocnej (1-5 kwietnia 1915 r). Horrendalne straty armii austro-węgierskich będących już u kresu swej wytrzymałości i groźba ich całkowitego załamania spowodowały konieczność podtrzymania przez Niemców słabnącego sprzymierzeńca. Za silnym, wspólnym niemiecko - austriackim uderzeniem na Rosjan przemawiały: skomplikowana sytuacja na Bałkanach, spodziewane wystąpienie Włoch i Rumunii przeciwko państwom centralnym, a także zauważalne już w armii rosyjskiej trudności zaopatrzeniowe spowodowane słabością carskiego przemysłu. Decydujące zwycięstwo na wschodzie mogło skrócić ogromnie rozciągnięty front, odsunąć groźbę przyszłych ofensyw rosyjskich lub nawet całkowicie wyeliminować Rosję z wojny.

W końcu marca 1915 r gen. Conrad zwrócił uwagę sprzymierzeńców niemieckich na korzyści które można odnieść uderzając z rejonu Gorlic na flankę wojsk rosyjskich. Okazało się iż niemieckie naczelne dowództwo przygotowało plan uderzenia i wzmocni oddziały austriackie czterema korpusami 11 armii. 16 kwietnia plan akcji był już gotowy. Dowódcą operacji został gen. płk. Mackensen. Przerzucono odwody i ściągnięto artylerię. Dla przełamania frontu pomiędzy Magurą a Tuchowem przeznaczono 18 dywizji, brygadę piechoty i dywizję kawalerii - łącznie około 217 tysięcy żołnierzy, 1045 dział i 70 moździerzy. Tymczasem z odcinka przygotowywanego właśnie uderzenia dowództwo rosyjskie ściągnęło część oddziałów w celu wzmocnienia lewego, operującego w górach skrzydła wojsk cesarskich. Naprzeciwko przygotowanych oddziałów wojsk państw centralnych stało jedynie ok. 70-80 tysięcy ludzi, uzbrojonych o wiele gorzej. Nacierająca 11 Armia była doskonale wyposażona w sprzęt, zwłaszcza w amunicję i artylerię, a w jej skład wchodziły wyborowe dywizje niemieckie i austro-węgierskie (m.in. niemiecka 1 Dywizja Gwardii) a uczestniczyło w operacji wielu później znanych dowódców i sztabowców.

W dniach 23 kwietnia - 28 kwietnia zajęto stanowiska wyjściowe do natarcia. 26 kwietnia rozpoczęto działania pozoracyjne i uderzenia na dalekiej północy nad dolnym Niemnem w celu odciągnięcia uwagi dowództwa rosyjskiego od Gorlic. Rosjanie pomimo tego, że zorientowali się że mają przed sobą oddziały niemieckie, widać było ich przemieszczanie w okopach i przygotowania do ataku nie przedsięwzięli na czas żadnych środków zaradczych. W nocy z 1 na 2 maja 1915 roku grupy saperów i czołowe oddziały szturmowe zaczęły podchodzić pod pozycje rosyjskie.

Pozycje te były silnie rozbudowane. Tworzył je system okopów umocnionych kamieniami i drewnem, poprzedzony zasiekami z drutów kolczastych, a nawet polami minowymi. Najsilniejsze stanowiska umieszczone zostały na wzgórzach panujących nad okolicą, gdzie skoncentrowano dużą ilość karabinów maszynowych. W odległości 5 do 10 kilometrów przygotowano słabiej rozbudowaną linię oporu, a w tyle za nią - trzecią (a w zasadzie jej szkielet, co sprawiło że nie odegrała poważniejszej roli w bitwie). Najsłabszą stroną wojsk carskich była nieliczna, cofnięta (w obawie przed stratami od ognia przeciwnika) zbyt skąpo wyposażona w amunicję artyleria.

W piękny niedzielny poranek 2 maja ponad 1000 dział rozpoczęło przygotowanie artyleryjskie, siejąc straszliwe spustoszenie nie tylko w rosyjskich okopach i umocnieniach, ale i w miejscowościach leżących na lub obok linii frontu, m.in. Gorlicach. Ciekawy opis walk pozostawił ksiądz Bronisław Świeykowski ówczesny burmistrz i komisarz rządowy:

„Prawie równocześnie zaczęto uderzać granatami na wszystkie części rynku, tak że oprócz dwóch kamienic i gmachu Magistratu wszystkie domy stanęły w płomieniach. Mieszkańcy piwnic w tych palących się domach, pozbierawszy ostatki mienia swego, w najwyższym przerażeniu, dusząc się w dymie przepełniającym cały rynek wbiegli do Magistratu. Piwnice, sale, korytarze, były tak ludźmi przepełnione, że literalnie ruszyć się nie można było; krzyk dzieci, jęki tych, co wszystko stracili, nawet rozpaczą spowodowane tu i ówdzie dające się słyszeć bluźnierstwa ... a w dodatku ciągła obawa przed granatami, które uderzały co chwila w rynek ... Tak wiernie to wszystko przypominało piekło Dantejskie, że chyba nigdy w życiu lepszego obrazu tegoż widzieć nie będę”.[4] 

Pociski zapaliły też rafinerię nafty i zbiorniki ropy w Gliniku Mariampolskim. Często spowodowały też hekatombę oddziałów rosyjskich. Generał Kustranek, dowódca 12 armii austriackiej pisał w swoim raporcie: „Jeńców wzięto zaledwie 1700 oraz 4 k.m., gdyż wszystko prawie legło w okopach zabite (...) Okopy to kupa gruzów kryjących tysiące trupów”.[5]

Okazało się że nie wszędzie ogień artyleryjski dał rezultaty; w wielu miejscach przygotowanie artyleryjskie „poprawiły” armaty polowe przemieszczające się w ślad za posuwającymi się oddziałami.

Do najcięższych walk doszło w rejonie wzgórza Pustka, gdzie dzięki precyzyjnemu przygotowaniu artyleryjskiemu przeprowadzone-mu przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego i brawurowemu atakowi na bagnety dwóch złożonych z Polaków pułków zdobyto doskonałe stanowiska artyleryjskie i wzięto ogromną liczbę jeńców. Po zatartych walkach zdobyto też Gorlice, Moszczenicę, Rzepienniki: Strzyżewski i Biskupi. Wojska państw centralnych odniosły wielki sukces opanowując pierwszą pozycję rosyjską posuwając się naprzód o 6 do 10 km. Stało się to kosztem znacznych strat (ok. kilkanaście tysięcy zabitych i rannych), ale wzięto do niewoli 17 tysięcy Rosjan, co najmniej zaś drugie tyle ich poległo lub odniosło rany. Poza tym brakowało im rezerw do zapełnienia braków w obsadzonej linii.

Następnego dnia, 3 maja, armie państw centralnych kontynuowały więc natarcie, starając się nie dopuścić do zorganizowania przez wroga oporu na drugiej linii obronnej. Zdobyto kluczowe punkty ogniowe zmuszając Rosjan do ucieczki. Dalsze ataki 4 i 5 maja doprowadziły do otoczenia rosyjskich 48 i 49 dywizji piechoty, biorąc do niewoli 48 dywizję wraz z jej dowódcą gen. Korniłowem. W trakcie operacji wojska austro-węgierskie i niemieckie wtargnęły na froncie szerokości 30 km na 50 km w głąb nieprzyjacielskiego terytorium po zdobyciu trzech systemów obronnych.

Spóźniony atak rosyjskiego korpusu Kaukaskiego nie dał nic - zdziesiątkowany musiał się wycofać, osłaniając odwrót resztek z trzech dywizji X korpusu rosyjskiego. Usiłowania obrony linii Wisłoki również nie dały rezultatów. 6 maja, w kilku miejscach, rzekę tę przekroczyły wojska państw centralnych. Ruszyła też ofensywa austro-węgierska w Karpatach. Rosjanie wycofali się w nieładzie. Kontratak korpusu Kaukaskiego w nocy z 7 na 8 maja pod Krosnem spowodował jego ponowną klęskę, a ataki niemieckich i austriackich (jak wówczas mówiono) aeroplanów na szlaki komunikacyjne armii rosyjskich stały się przyczyną pogłębiania się nieładu odwrotu. Po bitwach pod Odrzykoniem, Krościenkiem i Kombornią wojska państw centralnych wzięły wielu jeńców, a rosyjska linia obrony oparta na Wisłoku została przełamana 8 maja.

Bitwa odwrotowa stoczona w dn. 9 i 10 maja pod Rzeszowem i Sanokiem również nie przyniosła powodzenia dowództwu carskiemu. Rosjanie wycofali się na linię Dniestru i Sanu. Głęboki odwrót po operacji gorlickiej przyniósł im ogromne straty w ludziach i sprzęcie. W ciągu 10 dniu utracili 140 tys. jeńców, 100 dział i 300 karabinów maszynowych. Wiele oddziałów nie istniało, bądź też było zaledwie szkieletami formacji wojskowych.

Cała Galicja Zachodnia została oswobodzona. Dalsze walki, które prowadzono od 24 maja doprowadziły do zdobycia 3 czerwca Przemyśla, a po ponownym przełamaniu w dniach 12-14 czerwca frontu rosyjskiego i bitwie 19 czerwca na przedpolach Lwowa zakończonej klęską Rosjan odzyskania w dn. 21 czerwca tego miasta - stolicy Galicji.

Po walkach pozostało wiele mogił austro-węgierskich, niemieckich czy też rosyjskich. Grzebanie poległych przez ich towarzyszy broni lub przeciwników odbywało się często w obrębie okopów lub bezpośrednio za własnymi pozycjami, w pośpiechu mniejszym czy większym, bezładnie - tak jak na to pozwalała aktualna sytuacja. Często nie brano też pod uwagę wymogów sanitarnych. Dziesiątki drewnianych, na prędce skleconych krzyży ukazywały miejsca niedawnych zmagań. Zawierały zwłoki ofiar - zwycięzców i zwyciężonych, jednakowo potraktowanych przez historię, wypełniającą kolejną kartę dziejów ludzi i ich narodów, jedną z pierwszych zaledwie kart I wojny światowej.


[1] Broch, Hauptman; op.cit., s.1

[2] Cyt. za K.Garduła, L.Ogórek, Cmentarze wojenne... s. 10

[3] Cyt. za K. Garduła, L.Ogórek, Cmentarze wojenne... s. 11

[4] B.Świeykowski, Z dni zgrozy w Gorlicach, s. 123-124

[5] cyt. za Latinik F.K., Żołnierz polski pod Gorlicami, s. 36